improvizace.cz

autorské divadelní improvizace

Improvizace v DIVADLE BEZ HRANIC (hrají: Hanka Máková, Luděk Malý, Richard Němec, René Zounar a Jakub ®alud)

Informace o termínech představení najdete na facebookové stránce.