improvizace.cz

autorské divadelní improvizace

Improvizace v DIVADLE BEZ HRANIC

(hrají: Hanka Nyka Šmýdová, Luděk Malý, Přemysl Bukovský a René Zounar)

 

Informace o termínech představení najdete na facebookové stránce.